Zakres świadczonych przez nas usług:

  • Budowa dróg o zróżnicowanych technologiach
  • Kompleksowe usługi brukarskie
  • Zagospodarowanie terenów, placów
  • Odwodnienia dróg, budowa kanalizacji deszczowych, przepustów.
  • Niwelacje terenów, roboty ziemne
  • Roboty rozbiórkowo-wyburzeniowe
  • Usługi sprzętowe
  • Sprzedaż kruszyw drogowych, przekruszonego gruzu betonowego
  • Badanie nośności podłoża, podbudów lekką płytą dynamiczną
  • Projekty, wydruki CAD